Biserica Roua

Biserica Roua este o biserică neoprotestantă, care are menirea de a îmbina trecutul creștinismului cu contemporaneitatea lui.

Viziunea noastră este crearea unei comunități de oameni pasionați pentru Isus Hristos și implicați în formarea de ucenici.

Misiunea noastră este de a-L glorifica pe Dumnezeu în orice circumstanță a vieții și de a fi relevanți în societate.

Afirmații de credință:

 • Credem în existența unui singur Dumnezeu etern, care ființează în Trei Persoane egale și de aceeași esență: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
 • Credem în Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul că este Creatorul tuturor văzute și nevăzute.
 • Credem în Dumnezeu – Fiul, Domnul Isus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut din fecioara Maria, în viața Sa fără de păcat, în moartea Sa ispășitoare pe cruce, în învierea și înălțarea Sa la cer.
 • Credem în revenirea în glorie și putere a lui Isus Hristos în ziua Domnului. El va judeca vii și morții și a cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
 • Credem în Dumnezeu – Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede, dătătorul vieții. El convinge lumea în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Prin El, omul este născut din nou, unit cu Hristos și întregit în Trupul lui Hristos – Biserica.
 • Credem în plinătatea Sa în viața credinciosului pentru împuternicirea cu daruri spirituale, a cărui continuitate este neîntreruptă de-a lungul istoriei.
 • Credem că Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, este inspirată în totalitate și este autoritatea supremă pentru credința și viața credincioșilor.
 • Credem că Cina Domnului, Euharistia, a fost instituită de Domnul Isus Hristos ca act al proclamării morții Sale și beneficiilor ce rezultă din aceasta. Cina Domnului este o mărturie a unității noastre cu El și cu ceilalți credincioși.
 • Credem că botezul în apă trebuie administrat credincioșilor maturi în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Botezul este expresia identificării cu moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos și reprezintă mărturia publică a realității nașterii din nou.
 • Credem în cununie ca sacrament prin consacrare, pentru constituirea unei noi familii, alcătuită dintre un bărbat și o femeie, mire și mireasă, purtători egali ai chipului lui Dumnezeu, oglindire a tăriei comuniunii Sfintei Treimi și a metaforei Nunții Mielului.

Exprimarea comunității se bazează pe zece factori ce reprezintă resursele Bisericii, care aduc vigoare și revigorare:

 1. BISERICA deschisă pentru toată lumea
 2. BISERICA se îngrijește de oameni
 3. BISERICA este caracterizată de părtășie plină de dragoste
 4. BISERICA îl predică pe CRISTOS
 5. BISERICA trăiește o viață curată
 6. BISERICA este gata de sacrificii
 7. BISERICA îl caută pe Dumnezeu în rugăciune
 8. BISERICA se bazează pe oameni obișnuiți
 9. BISERICA este deschisă autorității și puterii Duhul Sfânt
 10. BISERICA sinceră, onestă în raport cu alte biserici

Dumnezeu să binecuvânteze decizia dumneavoastră de a contribui financiar la dezvoltarea și proiectele Bisericii Roua.

Puteți face donații prin transfer bancar în următoarele conturi:

 

Banca Comercială Română

IBAN LEI: RO58 RNCB 0249 0492 7766 0088

IBAN EUR: RO31 RNCB 0249 0492 7766 0089

Telefon:  +40 728 444 832
E-mail: biserica.roua@gmail.com

Translate »