Dumnezeu Tatăl

II. Credem în Dumnezeu Tatăl care naște pe Dumnezeu Fiul și din care purcede Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul este Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute.

– Conform formulei baptismale: … În Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh… Persoana triunică a Dumnezeirii împărtășește aceeași ființialitate, însă se detașează ca trei Persoane distincte și neamestecate în sensul funcțiilor pe care le îndeplinesc față de Creație, Cădere, Răscumpărare și Restaurare – Eschaton. În acest sens, distingem o Persoană a Tatălui, Autorul și Coordonatorul Creației, Mântuirii, Răscumpărării și Restaurării relației cu omul, Cel care în providența Sa administrează, veghează și coordonează îndeplinirea planului alcătuit înainte de întemeierea lumii.

Funcțiunile Tatălui

Planificare

Desăvârșit în previziune, cunoaștere și acțiune, Creator al planului desăvârșit și unic.

Isaia 48:17 Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Care te învăța ce este spre binele tău, Care te conduce pe calea pe care trebuie să mergi.

Matei 25:34 Apoi Împăratul va zice celor din dreapta Lui: – Veniți, binecuvântații Tatălui Meu; moșteniți Împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii!

Faptele Apostolilor 4:27-28 Într-adevăr, împotriva Robului Tău cel sfânt, Isus, pe Care L-ai uns Tu, s-au adunat în această cetate Irod, Ponțiu Pilat, neamurile și poporul lui Israel, ca să facă, de fapt, tot ceea ce ai hotărât mai dinainte să se întâmple prin mana Ta și planul Tău.

Efeseni 1:4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui.

Apocalipsa 13:8 Toți locuitorii pământului i se vor închina, și anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieții Mielului, Care a fost înjunghiat.

Creație

Creator al tuturor celor văzute și nevăzute.

Geneza 1:1 La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.

Isaia 40:28 Nu știi? N-ai auzit? Domnul este Dumnezeul cel Veșnic, creatorul marginilor pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, iar priceperea Lui este de nepătruns.

Ieremia 10:12 El însă a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui și a întins cerurile prin priceperea Lui.

Coloseni 1:16 Pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El.

Iacov 1:18 El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui.

Providență

Cel ce susține, furnizează și administrează (în vederea maximizării beneficiilor) Creația în toate aspectele și componentele ei.

Deuteronom 32:10 El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete deznădăjduite. L-a înconjurat și s-a îngrijit de el. L-a apărat ca pe lumina ochilor Lui.

Isaia 41:4 Cine a făcut și a împlinit aceasta, chemând, de la început, generație după generație? Eu, Domnul, am fost cu cei dintâi și tot Eu voi fi și cu cei de pe urmă.

Isaia 41:10 Deci nu te teme, căci Eu sunt cu tine! Nu te înspăimânta, căci Eu sunt Dumnezeul tău! Eu te voi întări, te voi ajuta și te voi sprijini cu dreapta Mea izbăvitoare!

1 Corinteni 1:21 Întrucât, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune, Dumnezeu a găsit de cuviință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred.

2 Corinteni 5:19a …Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, nemaiținând în seamă păcatele oamenilor… (Psalmul 17:8; Isaia 40:11; Matei 10:29-31)

Translate »