Sacramentul botezului

VIII. Credem că botezul în apă trebuie administrat credincioșilor maturi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. El este expresia identificării cu moartea, îngroparea și învierea lui Isus Cristos și reprezintă mărturia publică a realității nașterii din nou.

Botez

Sacrament integrator împlinit prin actul public și premeditat de mărturisire a credinței și apartenenței la Trupul lui Cristos, prin viu grai și scufundarea în apă, în același timp, act de renunțare la comunitatea lumii pierdute și practicile asociate păcatului.

Matei 28:19 Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.

Marcu 16:16 Cel care va crede și va fi botezat va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat.

Fapte 2:38 Petru le-a răspuns: – Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!

Faptele Apostolilor 8:36-38 Eunucul a zis: – Uite apa! Ce mă împiedică să fiu botezat? (Filip a zis: – Dacă crezi din toată inima ta, poți! El i-a raspuns: – Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!) A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât și eunucul, iar Filip l-a botezat.

Faptele Apostolilor 10:47-48 „Oare poate opri cineva apa să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?!” Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.

Romani 6:3-5 Sau oare nu ştiţi că toţi cei care aţi fost botezaţi în Cristos Isus aţi fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca, aşa cum Cristos a fost înviat din morţi prin slava Tatălui, la fel să putem şi noi să umblăm în noutatea vieţii. Căci dacă am devenit uniţi cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniţi cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Romani 10:9-10 Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea.

1 Petru 3:21 Aceasta este o imagine a botezului, care vă mântuieşte acum – el nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup, ci răspunsul unei conştiinţe bune înaintea lui Dumnezeu – prin învierea lui Isus Cristos.

Translate »