Sacramentul Eucharistiei / Cina Domnului

IX. Credem că Cina Domnului a fost instituită de Isus Cristos ca act al proclamării morții Sale și beneficiilor ce rezultă din aceasta. Cina Domnului este o mărturie a unității noastre cu El și cu ceilalți credincioși.

Cina Domnului

Sacrament comemorativ și act participativ ca împlinire a poruncii lui Cristos pentru Biserică, în amintirea sacrificiului Său mântuitor. Semnificația fundamentală a sacramentului este mulțumirea (Eucharistia) credincioșilor născuți din nou, ca răspuns la mântuirea eternă și unică oferită în dar și desăvârșită prin moartea răscumpărătoare a Mielului lui Dumnezeu, Isus Cristos pe cruce. Frângerea Pâinii este părtășia în Trupul lui Cristos, iar Paharul Binecuvântării este participarea în jertfa ispășitoare a Mielului divin și inaugurarea Noului Legământ.

Isaia 53:11 La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina şi va fi mulţumit; prin cunoştinţa Sa Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi şi le va purta nelegiuirile.

Matei 26:26-29 În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi! Acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a adus mulţumiri, l-a dat ucenicilor şi a zis: „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Ioan 1:29 În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii!"

1 Corinteni 5:7 Curăţaţi drojdia veche, ca să fiţi un aluat nou, fără drojdie, cum de fapt şi sunteţi, întrucât Cristos, Mielul nostru de Paşte, a fost jertfit.

1 Corinteni 10:16-17 Paharul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm, nu este oare părtăşia cu sângele lui Isus Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare părtăşia cu trupul lui Cristos? Pentru că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup, întrucât toţi mâncăm dintr-o singură pâine.

1 Corinteni 11:23-26 Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat, şi anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine şi, după ce a mulţumit, a frânt-o şi a zis: „Acesta este trupul Meu pentru voi; să faceţi acest lucru în amintirea Mea!” În acelaşi fel, după masă, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este Noul Legământ în sângele Meu; ori de câte ori beţi din el, să faceţi lucrul acesta în amintirea Mea!” Căci ori de câte ori mâncaţi această pâine şi beţi acest pahar, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.

Translate »