Taina Cununiei

X. Credem în cununie ca sacrament prin consacrare, pentru constituirea unei noi familii, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, mire și mireasă, purtători egali ai chipului lui Dumnezeu; oglindire a tainei comuniunii Sfintei Treimi și a metaforei Nunții Mielului.

Planul veșnic al lui Dumnezeu despre umanitate prevede familia ca ilustrare explicită a comuniunii dintre Persoanele Treimii, deci sacrament de comuniune și integrare în familia mai mare a Trupului lui Cristos, Biserica. Alcătuită din două persoane, un bărbat și o femeie, căsătoria este taina alipirii dintre cei doi, pentru îndeplinirea mandatului cultural de perpetuare a vieții. Ofrandă și mulțumire în unitate față de Dumnezeire și planul Său minunat, expresie a iubirii jertfitoare după modelul lui Cristos – Biserică. Uniunea tainică prin căsătorie reprezintă actul conștient și responsabil de consacrare reciprocă a celor doi întru împlinirea planului divin realizat prin iubire, jertfă de sine și fidelitate, ca închinare în fața Celui Preaînalt și model de perpetuat pentru semeni.

Geneza 2:24 De aceea bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui, iar ei vor deveni un singur trup.

Maleahi 2:14-16 … Pentru că Domnul a fost martor între tine şi soţia tinereţii tale, faţă de care ai fost necredincios, deşi ea este consoarta ta, soţia ta prin legământ. Nu i-a făcut El una? În trup şi în duh sunt ai Luig. De ce una? Pentru că El caută o sămânţă dumnezeiască. Deci păziţi-vă în duhul vostru şi nici unul dintre voi să nu fie necredincios soţiei tinereţii sale! „Căci Eu urăsc divorţul, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel. Eu urăsc pe cel ce se acoperă cu violenţă cum se acoperă cu o haină”, zice Domnul Oştirilor. Deci păziţi-vă în duhul vostru şi nu fiţi necredincioşi!

Matei 19:4-5 Isus le-a răspuns: – Oare n-aţi citit că de la început Creatorul „i-a făcut bărbat şi femeie”? Şi apoi a zis: „De aceea bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui, iar cei doi vor deveni un singur trup.”

Efeseni 5:31-32 „De aceea bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui, iar cei doi vor deveni un singur trup.” Taina acesta este mare – mă refer la Cristos şi la Biserică.

Evrei 13:4 Căsătoria să fie onorată în toate, iar viaţa intimă să nu fie pângărită, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe cei desfrânaţi şi adulteri!

Apocalipsa 19:7 Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă, pentru că nunta Mielului a sosit, iar mireasa Lui s-a pregătit. (Eclesiastul 4:9-12; Marcu 10:1-12; Romani 16:3; 1 Corinteni 7:1-17; Efeseni 5:21-33)

Translate »