Teologie biblica – Mitica Iliesi

Teologie biblica – Mitică Iliesi

Sesiuni

Exegeză și hermeneutică – „atunci și acolo” și „aici și acum”

Exegeză și hermeneutică – „atunci și acolo” și „aici și acum”

Creație și cădere – Genesa 1-11

Creație și cădere – Genesa 1-11

Israel – poporul lui Dumnezeu pentru umanitate – patriarhii

Israel – poporul lui Dumnezeu pentru umanitate – exodul

Israel – poporul lui Dumnezeu pentru umanitate – judecători și împărați

Israel – poporul lui Dumnezeu pentru umanitate – exil și postexil

Mesia – Dumnezeu și om – Evangheliile

Biserica – noul popor al lui Dumnezeu

Biserica – chemare și misiune

Escahton – Realizarea Împărăției lui Dumnezeu

Translate »