Sfintele Scripturi

V. Credem că Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, este inspirată în totalitate, infailibilă, este autoritatea supremă pentru credința și viața credincioșilor.

Dimensiunea scrisă a Revelației și manifestarea dragostei divine ca prim pas pentru mântuirea noastră, se regăsește în canoanele Sfintelor Scripturi, care ne prezintă caracterul lui Dumnezeu și jalonează drumul către Împărăția cerurilor și părtășia eternă cu Dumnezeirea. Ele descriu drumul spre viață sau spre moarte, preceptele care fac diferența între realitatea vieții în păcat sau sfințenie, în funcție de opțiunea și alegerea fiecărui muritor.

Exod 24:12 Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte și așteaptă acolo; îți voi da niște table de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris pentru ca ei să poată fi învățați.”

Psalmul 119:11,105 Strâng cuvintele Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta… Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.

Ioan 5:39 Voi cercetați Scripturile deoarece credeți că în ele aveți viața veșnică dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine!

Ioan 20:31 Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând, să aveți viață în Numele Lui.

2 Timotei 3:16-17 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

2 Petru 1:20-21 Înainte de toate, trebuie să știți că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut din propria imaginație a cuiva. Căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt.

2 Petru 3:15-16 …așa cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care i-a fost dată, căci așa face în toate scrisorile lui, când vorbșeste despre aceste lucruri. În ele sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le interpretează greșit, ca și pe celelalte Scripturi, spre propria lor distrugere.

Iuda 3 Preaiubiților, în timp ce doream cu toată nerăbdarea să vă scriu despre mântuirea pe care o împărtășim împreună, m-am simțit nevoit să vă scriu și să vă îndemn să luptați pentru credința care le-a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna.

Translate »