Crez

1. Credem în existența unui singur Dumnezeu etern care ființează în trei persoane egale și consubstanțiale: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

2. Credem în Dumnezeu Tatăl care naște pe Dumnezeu Fiul și din care purcede Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul este Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute.

3. Credem în Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prin care au fost create toate lucrurile. El și-a asumat umanitatea prin nașterea din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a trăit printre noi o viață fără păcat, a răscumpărat omenirea prin moartea Sa ispășitoare pe cruce, a înviat a treia zi în conformitate cu Scripturile, s-a înălțat la cer și va reveni în glorie ca să judece vii și morții, a cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

4. Credem în Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede, Dătătorul vieții, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este vrednic de închinarea noastră. El convinge lumea în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Prin El omul este născut din nou, unit cu Cristos și integrat în Trupul lui Cristos care este Biserica. Noi credem și în umplerea cu Duhul Sfânt pentru împuternicirea cu daruri spirituale a cărei continuitate este neîntreruptă de-a lungul istoriei.

5. Credem că Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, este inspirată  în totalitate, infailibilă, este autoritatea supremă pentru credința și viața credincioșilor.

6. Credem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în vederea unei relații personale și împlinirea voii Sale eterne. Prin neascultare, omul a fost despărțit de Creatorul Său și a ajuns într-o stare de păcat pe care a transmis-o tuturor descendenților săi. Prin unicul sacrificiu, necesar și suficient, moartea ispășitoare a lui Cristos pe cruce urmată de învierea Sa, omul este răscumpărat din starea de moarte și păcat. Datoria fiecărui om este să primească prin credință acest dar pentru a fi mântuit.

7. Credem că realitatea Împărăției lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Cristos peste toate circumstanțele și zonele vieții credinciosului. Toți cei ce au răspuns lucrării Duhului Sfânt și au fost născuți din nou formează Biserica lui Isus Cristos. Scopul ei este glorificarea lui Dumnezeu prin închinare, formare spirituală a credincioșilor și evanghelizarea lumii. Expresia vizibilă a Trupului lui Cristos în lume este biserica locală.

8. Credem că botezul în apă trebuie administrat credincioșilor maturi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. El este expresia identificării cu moartea, îngroparea și învierea lui Isus Cristos și reprezintă mărturia publică a realității nașterii din nou.

9. Credem că Cina Domnului a fost instituită de Isus Cristos ca act al proclamării morții Sale și beneficiilor ce rezultă din aceasta. Cina Domnului este o mărturie a unității noastre cu El și cu ceilalți credincioși.

10. Credem în cununie ca sacrament prin consacrare, pentru constituirea unei noi familii, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, mire și mireasă, purtători egali ai chipului lui Dumnezeu; oglindire a tainei comuniunii Sfintei Treimi și a metaforei Nunții Mielului.

11. Credem în revenirea în glorie și putere a lui Isus Cristos. În Ziua Domnului El va judeca viii și morții, pe fiecare după faptele pe care le-a făcut pe când trăia în trup. Cei drepți vor moșteni viața eternă iar cei nedrepți vor primi pedeapsa eternă împreună cu Diavolul și îngerii săi.

 

Glosar de termeni teologici

 

Translate »